Ilac kullanma talimatı Ana menüyü aç

% 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU (CAM ŞIŞEDE) - kullanma tali̇mati, ne için kullanılır, yan etkileri, zararları, doz

Etken madde içeren ilaçlar:

Dostupné balení:

KULLANMA TALİMATI - % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU (CAM ŞIŞEDE)

KULLANMA TALİMATI

Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 50 gram glukoz (dekstroz monohidrat), 6 gram sodyum klorür, 3.1 gram sodyum laktat, 0.3 gram potasyum klorür ve 0.2 gram kalsiyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler: Hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. %5 DEKSTROZLAKTATLIRINGER SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

2. %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONUMU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. %5 DEKSTROZLAKTATLI RINGER SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU M un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. %5 dekstroz laktatli ringer solüsyonu nedir ve ne için kullanılır?

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapı taşlan olan elektrolitleri içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU 500 ve 1000 mililitrelik cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmadan önce

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşın tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçlan aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Eğer,

 • – sodyum laktata karşı aşın duyarlılığınız varsa,

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Aynca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

 • – Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerin olması durumunda

 • – Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu

 • – Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve kann içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumları

 • – Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktat metabolizması) bozukluk durumlan

 • – Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrann çok az olması ya da hiç olmaması)

 • – Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği

 • – İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)

 • – Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlar (metabolik alkaloz)

 • – Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (şiddetli metabolik asidoz)

 • – Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlar (laktik asidoz)

 • – Dijital tedavisi altındaysanız.

Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftri aksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa

 • – Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

 • – Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;

 • – Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);

 • – Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

 • – D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb nedenlerle);

 • – Böbreklerde taş;

 • – Gebelik tansiyonu;

 • – Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;

 • – Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar;

doktorunuz size %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Doktorunuz %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

Aynca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

 • – bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

 • – bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

 • – yalnızca şişe ve kapaklan sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

 • – damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafindan özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafindan özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafindan kontrol edilecektir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

 • – Amino kaproik asit

 • – Amfoterisin B

 • – Kortizon asetat

 • – Dietilstilbestrol

 • – Etamivan

 • – Etil alkol

 • – Fosfat ve karbonat solüsyonları

 • – Oksitetrasiklin

 • – Thiopental sodyum

 • – Versenat disodyum

 • – Seftriakson

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

 • – Tetrasiklin

 • – Ampisilin sodyum

 • – Minosiklin

 • – Doksisiklin

Aynca %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların birarada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.

 • – Kortikoidler/ste­roidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle) – Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

 • – Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin II reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

 • – Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

 • – Dijitalis grubundan kalp ilaçlan (Bu ilaçlann etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).

 • – Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle)

 • – Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).

 • – Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılından artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebi­lirler).

 • – Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçlann böbreklerden atılından azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. %5 dekstroz laktatli ringer solüsyonu nasıl kullanılır?sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacımz olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. buna yaşımz, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş gruplan

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafindan karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafindan ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sodyum tuzlan böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU kullandıysanız:

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

 • – Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşın yüklenmesi

 • – kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

 • – kaslarda zayıflık

 • – hareket edememe / felç durumu (paralizi)

 • – düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)

 • – kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

 • – kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

 • – bilinçte bulanıklık

– Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

 • – iştahta azalma (anoreksi)

 • – bulantı

 • – kusma

 • – kabızlık

 • – karın ağrısı

 • – kolay uyanlabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

 • – çok miktarda su içme (polidipsi)

 • – normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

 • – böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)

 • – böbrek taşlan

 • – koma (bilinç kaybı durumu)

 • – ağızda tebeşirimsi tad

 • – yüz ve boyunda kızarma

 • – derideki kan damarlarında genişleme.

– Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi): – mizaçta değişiklikler

 • – yorgunluk

 • – solukta kesilme

 • – kaslarda sertleşme

 • – kaslarda seyirme

 • – kaslarda kasılmalar.

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU’nu kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONU herkeste görülmemesine rağmen bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa, hemen doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz. Bunlar anafilaktik şok denen çok ciddi veya ölümcül aşın duyarlılık (alerjik) reaksiyonlarının işareti olabilir.

 • – Lokal ya da yaygın kurdeşen (ürtiker)

 • – Deride döküntü

 • – Deride kızarıklık (eriteni)

 • – Kaşıntı (pruritus)

 • – Deride şişkinlik

 • – Göz çevresiveya tüm yüzdeki deride şişkinlik (periorbital veya yüzde ödem)

Size belirtilere göre tedavi uygulanacaktır.

Diğer yan etkiler sıklıklarına göre listelenmiştir.

Çok yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın 1 ’inden fazla görülen)

Burun tıkanıklığı

 • – Öksürük

 • – Aksırık

 • – Hava yollarının nefes almayı güçleştirecek şekilde daralması (bronkospazm)

 • – Kandaki kimyasalların konsantrasyon­larında değişiklik (elektrolit bozuklukları)

Eğer kalp hastalığı veya ciğerlerdeki sıvıdan dolayı acı çekiyorsanız (akciğer ödemi):

Vücûtta çok fazla sıvının olması (hiperhidrasyon)

Kalbin durması

Yaygın görülen yan etkiler (her 10 hastanın Tinden az görülen fakat her 100 hastanın 1 ’inden fazla görülen)

 • – Göğüste sıkışma (nefes almayı zorlaştıran)

 • – Göğüs ağrısı

 • – Kalp atışının hızlanması (taşikardi)

 • – Kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)

 • – Endişe durumu

Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 hastanın Tinden az görülen fakat her 1000 hastanın 1 'inden fazla görülen )

 • – Kasılmalar

Diğer

Panik atak

 • – Uygulama tekniği sebebiyle oluşan reaksiyonlar:

 • – Ateş

 • – İnfuzyon alanında enfeksiyon

 • – Lokal acı veya reaksiyon (infuzyon alanında kızarıklık veya şişme)

Solüsyonun verildiği damarda (filebit) tahriş ve iltihap. Bu solüsyonun verildiği damar yolunda kızarıklık, acı,veya yanma ve şişmeye neden olabilir.

Solüsyonun verildiği alanda acı, şişme veya kızarıklığa neden olan kan pıhtısının (venöz tromboz) oluşması.

 • – tnfüzyon çözeltisinin damar çevresindeki dokuların içine kaçması(extra­vazasyon). Bu dokulara zarar verebilir ve iz bırakabilir.

 • – Kan damarlarında sıvı fazlası (Kan oranındaki aşın yükselme)

İnfuzyon çözeltisinin içine bir ilaç eklenmişse, eklenen ilaç da yan etkilere sebep olabilir. Bu yan etkiler eklenen ilaca bağlı olacaktır. Olası belirtilerin listesi için eklenen ilacın kullanma talimatını okumalısınız.

Lütfen listelenmiş veya listelenmemiş bir yan etki farkederseniz doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz. Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse, infuzyon durdurulmalıdır.

5. %5 dekstroz laktatli ringer solüsyonu’nun saklanması

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONUMU çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altı sıcaklıkta saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihîyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra %5 DEKSTROZ LAKTATLI RINGER SOLÜSYONUMu kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici: Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi

34390 Ayazağa-İSTANBUL

Tel: (0212) 329 62 00 Faks: (0212) 289 02 61

Bu kullanma talimatı------------tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir. Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır. Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Şişedeki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infuzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infuzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan Önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

 • 1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

 • 2. Eklenecek ilaç 19–22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.

 • 3. Çözelti ve İçine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

 • 1. Setin klempi kapatılır.

 • 2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

 • 3. Eklenecek ilaç 19–22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine uygulanır.

 • 4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

 • 5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

 • 6. Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.