Ilac kullanma talimatı Ana menüyü aç

% 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ BFS - kullanma tali̇mati, ne için kullanılır, yan etkileri, zararları, doz

Dostupné balení:

KULLANMA TALİMATI - % 5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ BFS

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. %5 DEKSTROZ LAKTA TLI RİNGER ÇÖZELTİSİ nedir ve ne için kullanılır?

2. %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. %5 DEKSTROZ LAKTA TLI RİNGER ÇÖZELTİSİ nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. %5 DEKSTROZ LAKTA TLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. %5 dekstroz laktatli ri̇nger çözelti̇si̇ nedir ve ne için kullanılır?

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ, vücudun temel yapı taşları olan elektrolitleri içeren ve damar içi yoldan uygulanan steril-apirojen bir çözeltidir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ, 500 ve 1000 mililitrelik Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ vücudun susuz ve tuzsuz kalması (dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasını önlemek için kullanılır. Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazı yapım-yıkım olayları sonucu bozulmuş asit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

2. %5 dekstroz laktatli ri̇nger çözelti̇si̇’ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa, şeker hastasıysanız ya da vücudunuzda aşırı tuz birikimine bağlı şişlikler (ödem) varsa doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ, içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Eğer;

 • – Sodyum laktata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir:

 • – Vücutta sıvı birikimini gösteren belirtilerinizin olması durumunda,

 • – Şiddetli karaciğer yetmezliği durumunuz varsa,

 • – Vücutta yaygın şişlikler (ödem) ve karın içi sıvı toplanmasıyla seyreden siroz durumlarınız varsa,

 • – Vücudun bu çözelti içindeki laktatı parçalamasıyla ilgili süreçlerinde (laktat metabolizması) bozukluk durumlarınız varsa,

 • – Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarın çok az olması ya da hiç olmaması)

 • – Tedavi edilmemiş kalp yetmezliğiniz varsa,

 • – İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlarınız (potasyum fazlalığı, sodyum fazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı) varsa,

 • – Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmiş olduğu durumlarınız (metabolik alkaloz) varsa,

 • – Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır bir şekilde asidik yönde değişmiş olduğu durumlarınız (şiddetli metabolik asidoz) varsa,

 • – Vücuttaki asit-baz dengesinin laktik asite bağlı asidik yönde değişmiş olduğu durumlarınız (laktik asidoz) varsa,

 • – Dijital tedavisi altındaysanız.

 • – %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayınız.

Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığı setten uygulamayacaktır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa

 • – Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon;

 • – Solunum hastalığı, solunum yetmezliği;

 • – Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması (ödem);

 • – Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği;

 • – D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olması durumu (sarkoidoz hastalığı vb nedenlerle);

 • – Böbreklerde taş;

 • – Gebelik tansiyonu;

 • – Vücutta sodyumun aşırı birikimine neden olan aldosteronizm adı verilen durumlar ya da sodyum birikimiyle seyreden diğer durumlar;

 • – Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazı böbrek hastalıkları ve ciddi yanık durumları gibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığı arttıran durumlar;

doktorunuz size %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni kullanırken özel dikkat gösterecektir.

Doktorunuz %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni, 6 aydan küçük bebeklerde özel bir dikkatle kullanacaktır.

Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımı sırasında klinik durumunuz ve laboratuvar değerlerinizi (kan ve idrardaki elektrolit düzeyleri ile asit-baz dengesi) düzenli aralıklarla izleyecektir.

Uygulamayı yapacak olan sağlık görevlisi,

 • – Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edecek;

 • – Bu ilacı size uygularken kullanılan boruları (setleri) 24 saatte bir değiştirmeye gayret edecek;

 • – Yalnızca şişe ve kapakları sağlamsa, içindeki çözelti berraksa kullanacak;

 • – Damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin yiyecek ve içecekle kullanılması

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddeler bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ bazı ilaçlarla geçimsizdir. Bu durum eklenecek ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

Geçimsiz olduğu bilinen ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık ve çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

 • – Amino kaproik asit

 • – Amfoterisin B

 • – Kortizon asetat

 • – Dietilstilbestrol

 • – Etamivan

 • – Etil alkol

 • – Fosfat ve karbonat solüsyonları

 • – Oksitetrasiklin

 • – Thiopental sodyum

 • – Versenat disodyum

 • – Seftriakson

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ ile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları: – Tetrasiklin

 • – Ampisilin sodyum

 • – Minosiklin

 • – Doksisiklin

Ayrıca %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ ile aşağıdaki ilaçların bir arada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.

 • – Kortikoidler/ste­roidler ve karbenoksolon (vücutta sodyum ve su birikmesi riski nedeniyle)

 • – Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

 • – Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

 • – Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle)

 • – Dijitalis grubundan kalp ilaçları (Bu ilaçların etkileri kalsiyum varlığında artar ve ciddi kalp ritm bozukluğu oluşabilir).

 • – Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyum birikmesi riski nedeniyle)

 • – Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır).

 • – Salisilatlar, barbitüratlar ve lityum gibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebi­lirler).

 • – Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin sülfat, fenfluramin hidroklorür) gibi alkali ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları azalır ve beklenen etkiden fazla etkiye yol açabilir).

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ damar içi uygulamada kanla aynı setten verilmemelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. %5 dekstroz laktatli ri̇nger çözelti̇si̇ nasıl kullanılır?sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre hekim tarafından ayarlanır.

Özel kullanım durumları:

Sodyum tuzları böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda laktat metabolizması bozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici etkisini gösteremeyebilir.

Eğer %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ kullandıysanız:

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’nin kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlı olarak uygulanmışsa bu durum aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

 • – Dokularınızda sıvı birikimine (ödem) ve şişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı yüklenmesi

 • – Kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşma gibi belirtilere neden olan ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

 • – Kaslarda zayıflık

 • – Hareket edememe / felç durumu (paralizi)

 • – Düzensiz kalp atışları (kalpte aritmi)

 • – Kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

 • – Kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatı tehdit eden bir durum)

 • – Bilinçte bulanıklık

– Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde hiperkalsemi (kanınızdaki kalsiyum düzeylerinin normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

 • – İştahta azalma (anoreksi)

 • – Bulantı

 • – Kusma

 • – Kabızlık

 • – Karın ağrısı

 • – Kolay uyarılabilirlik ya da depresyon gibi ruhsal durum bozuklukları

 • – Çok miktarda su içme (polidipsi)

 • – Normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

 • – Böbreklerde kalsiyum birikimine bağlı böbrek hastalığı (nefrokalsinoz)

 • – Böbrek taşları

 • – Koma (bilinç kaybı durumu)

 • – Ağızda tebeşirimsi tat

 • – Yüz ve boyunda kızarma

 • – Deride kan damalarında genişleme.

– Aşağıdaki belirtilere yol açacak şekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen hipokalemi (kanınızdaki potasyum düzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi): – Mizaçta değişiklikler

– Yorgunluk

 • – Solukta kesilme

 • – Kaslarda sertleşme

 • – Kaslarda seyirme

 • – Kaslarda kasılmalar.

Bu belirtilerden herhangi biri sizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

%5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ herkeste görülmemesine rağmen bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa, hemen doktorunuza veya hemşirenize bildiriniz. Bunlar anafilaktik şok denen çok ciddi veya ölümcül aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonlarının işareti olabilir.

 • – Lokal ya da yaygın kurdeşen (ürtiker)

 • – Deride döküntü

 • – Deride kızarıklık (eritem)

 • – Kaşıntı (pruritus)

 • – Deride şişkinlik

Göz çevresi veya tüm yüzdeki deride şişkinlik (periorbital veya yüzde ödem)

Size belirtilere göre tedavi uygulanacaktır.

Diğer yan etkiler sıklıklarına göre listelenmiştir.

Çok yaygın

Yaygın


Yaygın olmayan


görülebilir. Seyrek


Çok seyrek Bilinmiyor


:10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla

:1,000 hastanın birinden az görülebilir.

:10,000 hastanın birinden az görülebilir

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın

 • – Burun tıkanıklığı

 • – Öksürük

 • – Aksırık

 • – Hava yollarının nefes almayı güçleştirecek şekilde daralması (bronkospazm)

 • – Kandaki kimyasalların konsantrasyon­larında değişiklik (elektrolit bozuklukları)

Eğer kalp hastalığı veya ciğerlerdeki sıvıdan dolayı acı çekiyorsanız (akciğer ödemi):

 • – Vücutta çok fazla sıvının olması (hiperhidrasyon)

 • – Kalbin durması

Yaygın

 • – Göğüste sıkışma (nefes almayı zorlaştıran)

 • – Göğüs ağrısı

 • – Kalp atışının hızlanması (taşikardi)

 • – Kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)

 • – Endişe durumu

Yaygın olmayan

 • – Kasılmalar

Bilinmiyor

 • – Panik atak

 • – Uygulama tekniği sebebiyle oluşan reaksiyonlar:

 • – Ateş

 • – İnfüzyon alanında enfeksiyon

 • – Lokal acı veya reaksiyon (infüzyon alanında kızarıklık veya şişme)

 • – Solüsyonun verildiği damarda (filebit) tahriş ve iltihap. Bu solüsyonun verildiği damar yolunda kızarıklık, acı veya yanma ve şişmeye neden olabilir.

 • – Solüsyonun verildiği alanda acı, şişme veya kızarıklığa neden olan kan pıhtısının (venöz tromboz) oluşması.

 • – İnfüzyon çözeltisinin damar çevresindeki dokuların içine kaçması (ekstravazasy­on). Bu

dokulara zarar verebilir ve iz bırakabilir.

 • – Kan damarlarında sıvı fazlası (Kan oranındaki aşırı yükselme)

İnfüzyon çözeltisinin içine bir ilaç eklenmişse, eklenen ilaç da yan etkilere sahip olabilir. Bu yan etkiler eklenen ilaca bağlı olacaktır. Olası belirtilerin listesi için eklenen ilacın kullanma talimatını okumalısınız.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri sitesinde yer alan „İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0800 3140008 n­umaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. %5 dekstroz laktatli ri̇nger çözelti̇si̇’nin saklanması

%5 DEKSTROZLAKTAT­LIRİNGER ÇÖZELTİSİ’ni çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra %5 DEKSTROZ LAKTATLI RİNGER ÇÖZELTİSİ’ni kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303

Küçükçekmece/İSTAN­BUL

Tel : 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

İmal yeri:

Deva Holding A.Ş.

Dumlupınar Mah. Ankara Cad. No:2

Kartepe / KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 22/01/2015 tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir. Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır. Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Şişedeki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda enjeksiyon ucundan bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.

Tek kullanımlıktır.

Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

 • 1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

 • 2. Eklenecek ilaç 19–22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.

 • 3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

 • 1. Setin klempi kapatılır.

 • 2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.

 • 3. Eklenecek ilaç 19–22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine uygulanır.

 • 4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

 • 5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.

 • 6. Şişe eski konumuna getirilerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.