Ilac kullanma talimatı Ana menüyü aç

% 20 SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ İÇEREN AMPUL - kullanma tali̇mati, ne için kullanılır, yan etkileri, zararları, doz

Etken madde içeren ilaçlar:

Dostupné balení:

KULLANMA TALİMATI - % 20 SODYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ İÇEREN AMPUL

1. %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul nedir ve ne için kullanılır?

2. %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul'ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. %20 sodyum klorür çözeltisi i̇çeren ampul nedir ve ne için kullanılır?

Spesifik elektrolit ihtiyacı olan hastalarda parenteral sıvılara ilave edilir.Ayrıca; küçük semptomatik varikoz venler için sklerozandır.

Hiponatremi

Eğer vücuda giren tuz miktarı azalmışsa veya tuz itrahı artmışsa buna „tuz eksikliği sendromu“ adı verilir. Tuzla beraber su kaybı da varsa „Hipotonik Dehidrasyon“ denir. Her iki halde vücutta total sodyum miktarı azalmıştır. Tuzsuz rejim, diüretikler, aşırı su veya bira içme, ozmotik diüretiklerin veya dekstrozun intravenöz verilmesi, kronik böbrek hastalıklarında idrarla tuz kaybı, hipoaldosteronizm (Adison Hastalığı, Adrenalektomi, Hiporenisim, Kortikosteron metil oksidaz eksikliği, Lupus nefriti, Konjenital Adrenal Hiperplazisi, Selektif Tübüler Disfonksiyon) hiponatremiye neden olabilir. Hiponatremide (Serum sodyumu 120 mEq/L veya daha az), susuzluk, yorgunluk, kuvvetsizlik, bulantı, kusma, konfüzyon, stupor ve koma görülür. Tat duygusunun bozulması ve iştahsızlık mevcuttur.

Aşırı sodyum kayıplarında; kusma, ishal, pilor stenozu, aşırı terlemede, İdrarla aşırı sodyum klorür kayıplarında;

 • Sodyum kaybettiren diüretik alımlarında,
 • Sodyum kaybettiren nefritlerde,
 • Akut böbrek yetmezliğinin poliüri devrinde,

Hemodiyaliz hastalarında; aşırı sıvı ultrafiltrasyonu yapılırken, su ile beraber sodyum konveksiyon ile kaybolduğu hallerde, sodyum açığını yerine koymak, hem damar yatağını hipertonik bir sıvıyla doldurmak, hem de bunu yaparken az miktar sıvıyı vermeyi gerektiren durumlarda endikedir.

Ayrıca; cilt ödemlerinin çekilmesinde lokal olarak alerjik ödemde, testislerde çeşitli nedenlerle meydana gelen enfektif olmayan ödemlerin üzerine pansuman şeklinde uygulanır.

2. %20 sodyum klorür çözeltisi i̇çeren ampul'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;

 • Sodyum klorüre veya formülasyonun herhangi bir bileşenine aşırı duyarlılığınız var­sa,
 • Uterus hipertonisinde,
 • Hipernatremi (kanda sodyum fazlalığında),
 • Sıvı alıkonmasında,
 • Akut ve kronik konjestif kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Hipertansiyonunuz varsa,
 • Koroner yetmezliği ve enfarktüs gibi miyokard rezervinin azaldığı hallerde,
 • Ödemli hastalarda (böbrek ve karaciğer yetmezliğinde),
 • Hipoproteinemide,
 • Su zehirlenmesinde,
 • Toksemisi olanlarda,
 • Hamile iseniz kullanmayınız.

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer;

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Çok genç iseniz,
 • Çok yaşlı iseniz,
 • Preeklampsiniz varsa,
 • Konjestif kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Hipertansiyonunuz varsa,
 • Karaciğer sirozunuz varsa,
 • Ödeminiz varsa,
 • Kardiyovasküler hastalığınız varsa,
 • Üriner sistem tıkanıklığınız varsa,
 • Hipoproteineminiz varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik Kategorisi: C

Plasenta bariyerini aşıp, anne sütüne geçer. Gebe kadında yapılmış kontrollü incelemeler yoktur. Gebe kadında sağlayacağı yararın fetus üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanılıyorsa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Laktasyonda güvenliği belirlenmemiştir. Bu ürünün emzirmede kullanımı sadece potansiyel yararları yeni doğana olacak potansiyel risklerin daha üzerindeyse önerilir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul'ün içeriğinde bulunan maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

%20 SODYUM KLORÜR enjeksiyonu, diğer ilaçlar veya çözeltilerle uyumsuzluk gösterebilir. %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul ile uyumu kesinleştirebilmek için kullanmadan önce her solüsyon veya ilacın bilgi dökümanı kontrol edilmelidir. Sodyum retansiyonunu indükleyen ilaçlarla beraber kullanımı sistemik etkileri alevlendirebilir. Serum konsantrasyonunda lityum seviyesini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. %20 sodyum klorür çözeltisi i̇çeren ampul nasıl kullanılır?intravenöz sıvılara eklenecek %20 sodyum klorür çözeltisi i̇çeren ampulün dozajı, klinik ve laboratuar verilerin değerlendirilmesinden sonra hesaplanmalıdır. daha sonra doğru hacimde %20 sodyum klorür alınıp, %5'lik dekstroz gibi uygun iv çözeltiye ilave edilerek, istenilen konsantrasyona seyreltilmelidir. elde edilen çözelti 4 saat içerisinde kullanılmalıdır. dozaj su ve tuz açığının hesaplanması veya tahmini ile her hasta için kişisel olarak tayin edilir. büyük sıvı ve tuz açıkları bir defada değil, tedricen kapatılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

İnfüzyon şeklinde, tercihen santral ven yolu ile tek olarak veya diğer elektrolit solüsyonlarına ilave edilerek veya lokal olarak uygulanır.

Skleroterapi

İstenilen hacim ve konsantrasyondaki %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul’ü etkilenen vene enjekte edin ve kompresyon bandajı uygulayın.

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul’ün, baş kısmı aşağıya bükülerek kırılır ve uygulama gerçekleştirilir.

Dikkat: %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul, direkt olarak ve kas içine uygulanmaz.

Özel kullanım durumları

Renal ve karaciğer yetmezliği hastası iseniz, böbrekler; sodyum tutabilir ve düşük tuz alımına bağlı sodyum eksilmesi seyrektir. Kusma ve/veya tekrar eden diyare sonucu bağırsaklardan ve örneğin, çeşitli renal hastalıklar veya diüretiklerin aşırı kullanımı nedeniyle böbreklerden anormal kayıplar olursa sodyum eksilmesi meydana gelebilir (bakınız Hidroklorotiazid, Elektrolit Dengesi Üzerindeki Etkiler).

Hipertonik sodyum klorür %3 injeksiyonu süratle düzetilmesi gereken sodyum klorür kaybı sonucu ortaya çıkan oldukça ağır elektrolit eksiklikliğinin tedavisinde endikedir. Ağır sodyum klorür eksikliği kalp ve böbrek yetmezliğinde, cerrahi müdahalelerde veya postoperatif olarak görülebilir. Bu durumlarda ekseri klorür kaybı sodyum kaybından fazladır. Hipertonik sodyum klorür %3 elektrolit ve sıvı tedavisinde ortaya çıkabilen hiponatremi ve hipokloremi tedavisinde de endikedir. Aşırı su alımı sonucu ekstrasellüler sıvının dilüsyonuna bağlı hiponatremide (su entoksikasyonu) de kullanılır. Bu durum psikojenik polidipsi, su kullanılarak yapılan lavmanlar ve transuretral prostatik rezeksiyonda distile suyla irrigasyonlar sonucu görülür. Aşırı terleme, kusma, ishal gibi durumlarda ağır tuz kayıpları hipertonik NaCI (%3) ile acil tedaviye ihtiyaç gösterir.

Ascites ile beraber olan siroz vakalarında serum sodyumu 120 mEq/L'nin altında ise bu seviyeye erişene kadar sodyum klorür %3 verilir.

Eğer %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul kullandıysanız

Aşırı dozların alınması halinde, kusma, diyare, kramplar, uyuşukluk, yön tayin edememe, ajitasyon ve ekstrapiramidal reaksiyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Susama hissi ve terleme artarken, tükürük ve gözyaşı azalır. Hipotansiyon, taşikardi,

böbrek yetmezliği, periferal ve pulmoner ödem ve solunum yetmezliği oluşabilir. SSS semptomları, başağrısı, sersemlik hissi, huzursuzluk, irritabilite, güçsüzlük, kas seğirmesi ve rijiditesi, konvülsiyon, koma ve ölümü içerir.

Tedavi

Normal plazma sodyum konsantrasyonu, IV hipotonik sodyum klorür enjeksiyonu kullanılarak, hızı 10–15 mmol/gün'den daha fazla olmamak üzere dikkatli bir şekilde sağlanmalıdır. Eğer belirgin böbrek yetmezliği mevcutsa, plazma sodyum seviyeleri 200 mmol/L'den büyükse diyaliz gerekli olabilir. Konvülsiyonlar IV diazepam ile tedavi edilmelidir.

Belirtiler genellikle 24 saat içinde kaybolur. Acil durumlarda, antikolinerjik ve antiparkinson ilaçlar ya da antikolinerjik etkileri olan antihistaminik ilaçlarla bu tür belirtiler kontrol altına alınabilir. (Örn: 50 mg IM Difenhidramin HCI).

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir

doktor veya eczacı ile konuşunuz

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul'ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

%20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

4. olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul 'ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Vücutta su birikimi, şişlikler (ödem) ve sıvı birikimine bağlı olan konjestif kalp yetmezliğinde ağırlaşma
 • Vücut sıvılarının daha asidik olması (asidoz)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Huzursuzluk hali
 • Aşırı uyarılabilirlik hali
 • Kasılmalar
 • Koma ve ölüm
 • Kalp çarpıntısı (taşikardi)
 • Tansiyonda yükselme
 • Akciğerlerde sıvı birikimi (ödem)
 • Solunum yavaşlaması
 • Solunum durması
 • Bulantı, kusma, ishal, karında kramplar, susama hissi, tükürük miktarında azalma
 • Terlemede azalma
 • Kaslarda seğirme ve sertleşme
 • Böbrek yetmezliği
 • Ateş, halsizlik
 • Uygulamanın yapıldığı yerde iltihaplanma

5. %20 sodyum klorür çözelti̇si̇ i̇çeren ampul ’un saklanması %20 sodyum klorür çözeltisi i̇çeren ampul’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra %20 Sodyum Klorür Çözeltisi İçeren Ampul’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son günü olarak alınmalıdır.

Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

Ruhsat sahibi : Onfarma İlaç İnşaat Tıbbi Aletler San.ve Tic. Ltd. Şti.

Kale Mah. Gazi Cad Bafra İş Hanı, No: 51 Kat: 3/12 İlkadım / Samsun

Üretim yeri : İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti.

Samsun Serbest Bölge Şubesi, Limaniçi – 55100 Samsun

Bu kullanma talimatı 13/05/2015 tarihinde onaylanmıştır .

9/9