Ilac kullanma talimatı Ana menüyü aç

“EZETEC® PLUS 10 MG / 10 MG FILM KAPLı TABLET - kullanma tali̇mati, ne için kullanılır, yan etkileri, zararları, doz

Etken madde içeren ilaçlar:

Dostupné balení:

KULLANMA TALİMATI - “EZETEC® PLUS 10 MG / 10 MG FILM KAPLı TABLET

KULLANMA TALİMATI

EZETEC PLUS 10 mg / 10 mg film kaplı tablet

Etkin maddeler: Her bir film kaplı tablet 10 mg ezetimib ve 10 mg atorvastatine eşdeğer 10,84 mg atorvastatin kalsiyum içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz DC (inek sütü kaynaklı), kroskarmelloz sodyum, kalsiyum karbonat, kolloidal silikon dioksit, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat ve Opadry II 85G18490 White [Titanyum dioksit (E171), talk, polietilenglikol, lesitin (soya) (E322) ve pva.]

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EZETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. EZETEC PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EZETEC PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EZETEC PLUS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ezetec plus nedir ve ne için kullanılır?

EZETEC PLUS, beyaz renkli, oblong, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir.

EZETEC PLUS, 30 ve 90 film kaplı tablet, Alü/Alü blister ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

EZETEC PLUS, ezetimib ve atorvastatin etkin maddelerini içermektedir.

EZETEC PLUS, en yaygını kolesterol olan ve lipid olarak adlandırılan, kandaki yağlı maddelerin (Kolesterol ve trigliserid) seviyelerinin düzenlenmesinde kullanılan lipid düşürücü bir ilaçtır.

Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

EZETEC PLUS, diyet ile birlikte;

 • Klinik olarak kalp-damar hastalığı olmayan, yüksek kolesterolü olan hastalarda kalp ve kan damarlarıyla ilgili ölüm ve kalıcı hasarı (Ölümcül olan veya ölümcül olmayan kalp krizi, yeniden damarlanma ihtiyacı) azaltmada kullanılır.
 • Klinik olarak kalp-damar hastalığı ve yüksek kolesterolü olan hastalarda ikincil olayları (Ölümcül olan veya ölümcül olmayan kalp krizi, inme, geçici iskemik atak (Beyne giden kan akımında azalma), yeniden damarlanma ihtiyacı ve kalp damar hastalıklarından kaynaklı ölüm) azaltmada kullanılır.
 • Total kolesterol, LDL-kolesterol (Kötü huylu kolesterol), Apolipoprotein B (İnme riskinin değerlendirmesinde kullanılır) ve trigliserid düzeylerindeki artışla (Frederickson Tip IIa, IIb, III ve IV hiperlipidemilerde) birlikte olan hiperlipidemilerde (Kan yağlarının yüksek olması) artmış yağ düzeylerini azaltmada kullanılır.

2. ezetec plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenlereğer;

 • Ezetimib’e, atorvastatine, lipit düşürücü benzer ilaçlara veya EZETEC PLUS’ın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz),
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa veya geçirdiyseniz,
 • Karaciğer fonksiyon teBUlbeîğeigüVen­lieiektrOfflkim­ZöileîmzalanmiŞtirl sonuçlarınız olduysa,

Belge Doğrulama Kodu: 1ZW56M0Fyak1UM0Fy­ak1UZ1AxZ1AxZmxX Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/…k-titck-ebys

 • Aşırı miktarda alkol aldıysanız,
 • 18 yaşın altındaki çocuklarda,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız veya emziriyorsanız ya da uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız yaklaşık 1 ay önceden EZETEC PLUS kullanımını kesmenizi doktorunuz önerecektir.

EZETEC PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,
 • Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz varsa. Şeker hastalığınız veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.
 • Sizde veya ailenizin diğer fertlerinde kas hastalığı mevcutsa,
 • Daha önce lipid düşürücü ilaçlar (Örneğin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (Kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),
 • Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,
 • Hipotiroidizm (Vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,
 • Bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlük) v­arsa,
 • Önemli bir solunum güçlüğünüz varsa,
 • 70 yaşından büyük iseniz.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz EZETEC PLUS tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EZETEC PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

EZETEC PLUS’ı yemekle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz.

EZETEC PLUS kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek EZETEC PLUS’ın etkilerini

değiştirebilir.


Belge Doğrulama Kodu: 1ZW56M0Fyak1UM0Fy­ak1UZ1AxZ1AxZmxX


Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/…k-titck-ebys


Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız EZETEC PLUS kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız EZETEC PLUS kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

EZETEC PLUS kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Ancak EZETEC PLUS kullandıktan sonra bazı kişilerde baş dönmesi görülebileceği hesaba katılmalıdır ve dikkatli olunmalıdır.

EZETEC PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler EZETEC PLUS laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

EZETEC PLUS lesitin [soya (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar EZETEC PLUS’ın etkinliğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkinliği EZETEC PLUS tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir. Doktorunuz EZETEC PLUS dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

EZETEC PLUS ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar,
 • Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampin, fusidik asit,
 • Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, fenofibrat, kolestipol,
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin verapamil, diltiazem,
 • Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, amiodaron,
 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, nelfinavir gibi (Proteaz inhibitörleri) ilaçlar,
 • Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir (Proteaz inhibitörü),
 • EZETEC PLUS ile etkileşime girdiği bilenen diğer ilaçlar; varfarin (Kan pıhtılaşmasını azaltır), stiripentol (Sara nöbeti engelleyici), simetidin (Ülser ve mide yanması için kullanılır), fenazon (Ağrı kesici), fenprokumon, asenokumarol, fluindion (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar), doğum kontrol hapları, antiasitler (Alüminyum ve magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları) ve sarı kantaron (St. John’s Wort),
 • Kolestiramin (Kolesterolü düşüren bir ilaç) veya diğer herhangi bir safra asidi bağlayıcı ilaç reçetelediyse, EZETEC PLUS’ı safra asidi bağlayıcı ilaçtan 2 saat önce veya 4 saat sonra almalısınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ezetec plus nasıl kullanılır?ezetec plus’ı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. doktorunuz size bırakmanızı söylemedikçe diğer kolesterol düşürücü ilaçlarınızı da almaya devam ediniz. emin değilseniz doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Hasta EZETEC PLUS almadan önce standart bir kolesterol düşürücü diyete başlamalı ve tedavi süresince bu diyete devam etmelidir.

Önerilen başlangıç dozu günde bir defa bir adet EZETEC PLUS 10/10 mg film kaplı tablettir. Bu doz doktorunuz tarafından, ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla dozu kontrol ederek size uygun hale getirecektir. En yüksek doz günde bir defa bir adet EZETEC PLUS 10/40 mg film kaplı tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır. Tabletler çiğnenmemeli ve ezilmemelidir.

Tabletler aç ya da tok karnına günün herhangi bir saatinde tek doz olarak alınmalıdır. Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almaya özen gösteriniz.

Düzenli kolesterol kontrolleri

Kolesterol seviyenizin doğru seviyeye ulaştığından ve orada kaldığından emin olmak için düzenli kontroller yaptırmak üzere doktorunuza gitmeniz önemlidir.

Değişik yaş grupları:

18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği olan hastalar için özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

EZETEC PLUS aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. EZETEC PLUS ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer EZETEC PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EZETEC PLUS kullandıysanız:

EZETEC PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EZETEC PLUS’ı kullanmayı unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, dozu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, eğer nerdeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, kaçırılan dozu almayınız, sadece zamanı gelen dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift doz almayınız. . .

b Bu belge, güVenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1ZW56M0Fyak1UM0Fy­ak1UZ1AxZ1AxZmxX Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/…k-titck-ebys

EZETEC PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınız ile konuşunuz.

4. olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi EZETEC PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EZETEC PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anjiyonörotik ödem (Yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.
 • Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü
 • Nadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi yaşamı tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (Rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya ağrısı olması durumunda EZETEC PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz EZETEC PLUS kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz devam ediyorsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.
 • Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikâyetine yorulabilir. Doktorunuz siz EZETEC PLUS almaya başlamadan önce veya EZETEC PLUS alırken karaciğer problemi semptomlarınız varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:
 • Yorgunluk ya da zayıflık hissi
 • İştah kaybı
 • Üst karın ağrısı
 • Koyu amber renkli idrar
 • B< j.. .. i..Bu belge^güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge DogrulanCKOdn 1ZWeyM»gözleJ'im­zdekibeyAzZmöge­nin sB^Mp Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/…k-titck-ebys

 • Stevens-Johnson sendromu (Deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), eritema mültiforme (Lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon yaralanmaları, karaciğer yetmezliği, tat almada değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

EZETEC PLUS kullanımına bağlı olarak aşağıda sıralanan yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri şu şekildedir:

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Yaygın

 • Burun yollarında iltihap, boğaz ağrısı, burun kanaması
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Kan şeker seviyelerinde artış (Şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış
 • Baş ağrısı
 • Hassasiyet veya halsizlik
 • Karın ağrısı, mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal
 • Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı
 • Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları

EZETEC PLUS ya da benzeri ilaçlar kullanan bazı hastalarda başka daha az yaygın yan etkiler gözlenmiştir. Bu yan etkiler ile bu ilaçların kullanımı arasında nedensel bir ilişki kurulmamıştır.

Yaygın olmayan:

 • İştah kaybı, kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (Şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge DoğrulamKabdUs 1gWr6me0Fyyy kus UzlUk’Z1A\Z1A\Znı\X Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/…k-titck-ebys

 • Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı
 • Ağız kuruluğu
 • Kan basıncında artış
 • Gastrit (Mide mukozası iltihabı)
 • Bulanık görme
 • Kulaklarda ve/veya kafada çınlama
 • Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (Karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı)
 • Hepatit (Karaciğer iltihabı)
 • Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi
 • Boyun ağrısı, kas yorgunluğu, sırt ağrısı, kollarda ve bacaklarda ağrı
 • Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (Ödem), artmış sıcaklık
 • İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi
 • Öksürük

Seyrek:

 • Göz bozukluğu
 • Beklenmeyen kanama veya morarma
 • Sarılık (Deri ve göz aklarının sararması)
 • Tendon zedelenmesi
 • Safra akışının yavaşlaması veya durması

Çok seyrek:

 • Bir alerjik reaksiyon-semptomlar; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps
 • İşitme kaybı
 • Jinekomasti (Erkek ve bayanlarda meme büyümesi)

Statinlerle (EZETEC PLUS ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:

 • Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa karışıklığı (Konfüzyon)
 • Cinsel zorluklar

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge DogrulanDSpdıe SyWn6ıM0Fyak1UM0Fy­ak1UZ1AxZ1AxZmxX Belge Takip Adresi:https://www.turkiye.gov.tr/…k-titck-ebys

 • Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,
 • Şeker hastalığı (Diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

5. ezetec plus’ın saklanması

EZETEC PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EZETEC PLUS’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Esenler / İSTANBUL

Telefon: 0 850 201 23 23

Faks: 0 212 481 61 11

e-mail:

Üretim Yeri : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

Adapazarı / SAKARYA

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğr ul ku Kd m a W a 6 ma y l lUM^yakıUzıAr An me onay/anm geş Takip A-dresi:

10