Ilac kullanma talimatı Ana menüyü aç

EFERMAG 365 MG EFERVESAN TABLET - kullanma tali̇mati, ne için kullanılır, yan etkileri, zararları, doz

Etken madde içeren ilaçlar:

Dostupné balení:

KULLANMA TALİMATI - EFERMAG 365 MG EFERVESAN TABLET

KULLANMA TALİMATI

EFERMAG 365 mg efervesan tablet

 • Etkin madde: Her bir efervesan tablet 365 mg magnezyum iyonuna eşdeğer 613,2 mg magnezyum oksit içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat susuz, povidon K30, sodyum sakarin, sodyum siklamat, limon aroması, makrogol, magnezyum stearat, kinolin sarısı.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EFERMAG nedir ve ne için kullanılır?

2. EFERMAG’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EFERMAG nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EFERMAG’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

EFERMAG efervesan tablet etkin madde olarak magnezyum oksit içerir.

Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

EFERMAG içerisinde 30 efervesan tablet, plastik tüpte ambalajlanmıştır.

EFERMAG,

 • Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan semptomların giderilmesi,
 • Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı), hafif şiddette yüksek tansiyon,
 • Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide-barsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres
 • Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi [gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]/pre-eklampsi [gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık]), betamimetik kullanımını gerektiren tokolizis (döl yatağı kasılmalarının durdurulması), ağrılı adet görme
 • Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler
 • Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi),
 • Şeker hastalığı tedavisi ve migren (bir çeşit baş ağrısı)

durumlarının tedavisinde kullanılır.

2. efermag kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler eğer efermag’ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

 • Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa

EFERMAG’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan Digital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız,
 • Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız,
 • Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L’nin altında ise,
 • Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EFERMAG’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

EFERMAG, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EFERMAG’ı hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EFERMAG’ı, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

EFERMAG’ın araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

EFERMAG’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum uyarısı

Bir efervesan tablet 350 mg sodyum hidrojen karbonat, 20 mg sodyum sakarin, 16,6 mg sodyum siklamat ve 280 mg susuz sodyum karbonat içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar EFERMAG ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Kas gevşetici ilaçlar (Non-depolarize edici nöromusküler blokörler)
 • Aminokinolonlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar (antibiyotik),
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisi),
 • Lityum (Duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü),
 • Sodyum polistiren sülfonat (potasyumun vücuttan atılmasını sağlar),
 • Selüloz sodyum fosfat (böbrek taşlarını önlemek için kullanılır),
 • Magnezyum içeren diğer ilaçlar (Magnezyum enemaları dahil)
 • Barbiturat (uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar), opioidler (vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler), hipnotikler (uyku vericiler)
 • Nifedipin (yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar)

Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) EFERMAG ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. efermag nasıl kullanılır?doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinler ve ergenler (12–17 yaş) için önerilen günlük doz 1–2 tablettir.

Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1–2 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

EFERMAG, ağızdan kullanım içindir.

1 efervesan tableti, bir su bardağı (150 mL) suda eriterek bekletmeden içiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6–11 yaş arası çocuklarda önerilen günlük doz ^-1 tablettir. 6 yaşından küçük çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda EFERMAG kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer EFERMAG’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EFERMAG kullandıysanız

EFERMAG’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EFERMAG’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EFERMAG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

EFERMAG’ı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

4. olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, EFERMAG'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, EFERMAG’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
 • Solunum depresyonu
 • Koma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin EFERMAG’a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Düşük tansiyon
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri
 • Depresyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Kramp
 • Yorgunluk hissi
 • Zayıflık
 • Zihin karışıklığı

5. efermag’ ın saklanması

EFERMAG’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EFERMAG’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EFERMAG’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı../../… tarihinde onaylanmıştır.

6/5